Skip links

Wegner, Hans J.

Kungen av stolar

Han har kallats kungen av stolar, mannen som formgivit kring 500 stolar – Hans J. Wegner. Trots sin oerhörda produktivitet är det dock inte kvantiteten som är slående, utan den fantastiska kvalitet som genomsyrar Wegners gärning. Störst av hans framgångar är kanske CH24, den stol som på grund av sitt utseende ibland kallas Y-stolen eller Wishbone chair.

Foto: Carl Hansen

Hans J Wegner

Wegner skolades i funktionalismens principer, proportioner och hantverk. Detta är att betrakta som grundstenar för en dansk formgivare verksam vid den här tiden. Ofta framställs Wegner just för sin förfinade hantverksskicklighet, hans framgång är dock minst lika mycket tack vare den experimentlusta, innovationsrikedom och känsla för skulpturala uttryck.

Foto: PP Møbler

PP501 Kennedy

I slutet av 40-talet tar Wegners produktion ett skutt och hangår från att tolka, förfina och utveckla idéer med inspiration från existerande verk. Wegner bryter sig loss från det tillbakablickande och cementerar sin unika stil med utgångspunkt i det organiska och funktionella. 1949 kom PP501, ett annat mycket viktigt verk. Den uppskattades för sina mjuka former och moderna uttryck, och blev 1960 historisk. I den första tv-sända debatten någonsin, mellan John F Kennedy och Richard Nixon, satt presidentkandidaterna i var sin PP501.  Det sägs att Kennedy ska ha valt dessa för att symbolisera hans moderna och framåtblickande anda. I själva verket gjordes valet av tv-stationens ägare som var en samlare av dansk inredning.

Kanske är du också intresserad av...

Kommentera

Namn*

Hemsida

Kommentarer